ZWROTY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem, w którym prosimy  o podanie numeru rachunku bankowego.

2. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy produktów robionych na zamówienie ( art. 10 punkt 4) ustawy (Dz. U.Nr 22, poz 271).

3. Towar powinien zostać odesłany do firmy Ceramik System Decal – Marcin Filip na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu jeśli taki został wydany. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, wysłane przelewem na podane konto.

4. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.